Notka prawna

  1. Gorenje Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Gorenje”), z zastrzeżeniem postanowień wskazanych poniżej, posiada wyłączne prawo do serwisu internetowego funkcjonującym pod adresem internetowym: pl.gorenje.com (dalej jako: „serwis internetowy”) oraz znajdujących się tak informacji, w tym w szczególności tekstu, zdjęć, grafiki zgromadzonych w serwisie które podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Oświadczamy, że informacje przedstawione na stronach serwisu internetowego, pomimo dołożenia należytej staranności, w szczególności z uwagi na ciągły rozwój produktów Gorenje, mogą różnić się od aktualnych, dlatego też Gorenje nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu internetowego.
  3. Wszelkie informacje zamieszczone w serwisie internetowym pl.gorenje.com, mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu obowiązujących przepisów, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), z zastrzeżeniem informacji o produktach oferowanych w prowadzonym przez Gorenje sklepie internetowym pod adresem pl.gorenje.com/e-sklep, przy czym Gorenje zastrzega sobie prawo dokonania w każdym czasie modyfikacji lub aktualizacji wszelkich informacji umieszczonych w serwisie internetowym.
  4. Niniejsza strona internetowa zapewnia dostęp do innych stron internetowych niepozostających w dyspozycji Gorenje, w związku z powyższym Gorenje nie ponosi żadnej odpowiedzialność za treści znajdujące się na takich stronach internetowych.
  5. Gorenje zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie modyfikacji w części lub całości serwisu internetowego, w związku z powyższym Gorenje nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwera na którym umieszczona jest serwis internetowy, które to nieprawidłowe działanie mogłoby skutkować nieprawdziwością treści zawartych w podawanych informacjach.
  6. Gorenje oświadcza, iż nie posiada praw do znaków towarowych (logo) podmiotów współpracujących z Gorenje umieszczonych w serwisie internetowym, związanych z prowadzonymi akcjami promocyjnymi, które zostały umieszczone w serwisie internetowym za zgodną uprawnionego podmiotu.
  7. Zawartość serwisu internetowego nie może w całości lub w części być kopiowana, powielana, przekazywana, wysyłana, publikowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody Gorenje, za wyjątkiem treści wyraźnie udostępnionych podmiotom korzystającym z serwisu internetowego.
  8. Znaki towarowe i logo Gorenje pojawiające się w serwisie pl.gorenje.com są własnością spółki Gorenje d.d., nie mogą być zamieszczane na jakiejkolwiek stronie internetowej, innej niż strona pl.gorenje.com, bez uprzedniej pisemnej zgody Gorenje.
  9. Wszystkie informacje czy materiały przesłane do Gorenje za pomocą wszelkich środków komunikacji, są uważane za pozbawione charakteru poufnego, o ile nie zastrzeżono inaczej, wobec czego Gorenje zastrzega sobie prawo do wykorzystywania, przetwarzania, powielania oraz dystrybuowania tych informacji.