Oświadczenie o poufności danych

 

Spółka Gorenje Polska zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego poziomu poufności i integralności danych osobowych jakiegokolwiek Podmiotu Danych, korzystającego z usług internetowych i rozwiązań spółki.

Zgromadzone Dane Osobowe i ich przetwarzanie będzie wykonywane z zastosowaniem odpowiednich fizycznych i logicznych środków bezpieczeństwa.

Jeżeli Dane Osobowe są zebrane i przetwarzane po wyrażeniu zgody, dane przetwarzane są do momentu, gdy Podmiot Danych poinformuje spółkę o wyraźnym wycofaniu zgody za strony osoby, której dane dotyczą.

Twoje dane przetwarzamy wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego – nie przekazujemy ich do państw trzecich.

Wszystkie dane dostępowe do danych osobowych są zatwierdzane przez spółkę Gorenje Polska Sp. z o.o. i są dostępne wyłącznie dla autoryzowanego personelu. Nie występuje ani automatyczne przetwarzanie, ani też profilowanie przechowywanych danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań związanych z kontrolą i przetwarzaniem danych osobowych prosimy o wysłanie do nas wiadomości e-mail na następujący adres privacy@connectlife.io lub o bezpośredni kontakt z naszym inspektorem ochrony danych – Maciejem Kaczmarskim – pod adresem iod@gorenje.com.

W przypadku jakiegokolwiek nadużycia związanego z przetwarzaniem danych osobowych w odniesieniu do przetwarzania i kontrolowania danych osobowych przez spółkę Gorenje Polska Sp. z o.o. przypominamy, że zawsze przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.